سـامانه شفافــ‌سازی

مناقصه های 1401

ردیف عنوان مناقصه شماره اعلام نیاز تاریخ اعلام نیاز مبلغ شرکت های شرکت کننده شرکت برنده شده
1 تهیه، بارگیری، حمل و تحویل شیرآلات و اتصالات خطوط انتقال آب رینگ جنوبی شهر اراک    14/8/1401  18.921.000.000ریال  1-فروشگاه خاکباز-2- نهراب لوله مشهد-3- آبرسان طلوع مهر شرکت نهرآب لوله مشهد 
2 خرید اتصالات و متعلقات مورد نیاز طرح آبرسانی به شهر تفرش و روستاهای مسیراز چشمه هفتیان    25/10/1401  31.528.010.000ریال  1- تراش فلز آیسا -2- نویداب گسترتهران -3-فروشگاه خاکباز-4-نهراب لوله مشهد-5-پیشرو صنعت نفت آسیا شرکت نهراب لوله مشهد 
3 خرید شیرآلات مورد نیاز در طرح آبرسانی به تفرش و برخی روستاهای مسیر از چشمه هفتیان   19/10/1401  36.971.300.000 ریال  1-آبراه دشت مرکزی-2-بهین تجهیز پارتاک-3-فروشگاه خاکباز-4-نهراب لوله مشهد-5-پیشرو صنعت نفت آسیا-6- نهراب گستر الماس شرکت نهراب گستر الماس 
4 خرید تجهیزات شامل سرج تانک و کمپرسور مورد نیاز در طرح آبرسانی به شهر تفرش و برخی روستاهای مسیر از چشمه هفتیان   19/10/1401  16.443.900.000ریال  1-تاسیساتی و خدماتی آبیاران دیمه-2-ساراب صنعت پژوه-3-سرمین فلز-4-نهراب گستر الماس-5-پیشرو صنعت نفت آسیا-6- هوای فشرده محقق ایرانیان شرکت هوای فشرده محقق ایرانیان 
5 تهیه،حمل،باراندازی و تحویل پایه های بتونی برق خط انتقال 20 کیلو ولت طرح آبرسانی به شهر تفرش و روستاهای مسیر از چشمه هفتیان     8/11/1401  115.839.720.000ریال  1- اطلس روشان اراک -2- فنی مهندسی توان رعد کوبان باختر -3- پیشرو صنعت نفت آسیا شرکت فنی مهندسی توان رعد کوبان باختر 
6 تهیه،حمل،باراندازی و تحویل سیم ACRS آلومینیومی LYNXو HYENA خط انتقال 20 کیلو ولت طرح آبرسانی به شهر تفرش و روستاهای مسیر از چشمه هفتیان     8/11/1401  177.356.465.000ریال  1- پیشرو صنعت نفت آسیا -2- کابل وهادی کاج -3- شرکت دانش بنیان پویا نیرو-4- سیم نور یزدان-5- سیم نور پویا شرکت سیم نور پویا 
9 قرائت و ثبت اطلاعات و نگهداری تجهیزات ایستگاه های آب و هواشناسی وزارت نیرو در سطح استان مرکزی    22/6/1401  29.930.000.000ریال  1- مهندسی ارم بتن میلان-2- خدمات کشاورزی سبز اندیشان تیمره شرکت خدمات کشاورزی سبز اندیشان تیمره 

 تاریخ ثبت : 30 اردیبهشت 1402
  آخرین به روزرسانی : 30 اردیبهشت 1402
 شاملو
 59