سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 مزایده فروش مصالح رودخانه ای مازاد حاصل رودخانه قره چای مزایده یك مرحله‌ای 24 اسفند 1401
2 تهیه، حمل، نصب، تست و راه اندازی دیزل ژنراتور ایستگاه های پمپاژ خط اصلی مناقصه دو مرحله‌ای 24 اسفند 1401
3 تهیه، حمل، نصب، تست و راه اندازی ترانسفورماتورهای توزیع مربوط به طرح آبرسانی به شهر تفرش از چشمه هفتیان مناقصه دو مرحله‌ای 14 اسفند 1401
4 مزایده فروش مصالح رودخانه ای مازاد حاصل رودخانه قزلقاش مزایده یك مرحله‌ای 24 اسفند 1401
5 اجرای خط انتقال برق به ایستگاه های پمپاژ شهر تفرش مناقصه یك مرحله‌ای 21 اسفند 1401
6 عملیات تکمیل ساختمان انتظامات سد کمال صالح مناقصه یك مرحله‌ای 13 اسفند 1401
7 بهره برداری شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه در سال های 1401-1402 -نوبت دوم مناقصه یك مرحله‌ای 19 بهمن 1400
8 بهره برداری شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه در سال های 1401-1402 (یک مرحله ای) مناقصه یك مرحله‌ای 18 بهمن 1400
9 احداث ساختمان اداره منابع آب شهرستان خمین (به روش سرجمع) - نوبت دوم مناقصه دو مرحله‌ای 25 دی 1400
10 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار به منظور احداث ساختمان اداره مرکزی شرکت آب منطقه ای مرکزی استعلام 26 بهمن 1399
« 1 2 3 4 5 » صفحه: