سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 نگهداری و بهره برداری از تاسیسات تامین و مسیر انتقال آب شرب شهر تفرش و روستاهای مسیر از محل چشمه هفتیان ترک تشریفات
2 احداث بهسازی چشمه هفتیان مناقصه دو مرحله‌ای 20 اسفند 1401
3 تکمیل باقیمانده خطوط اصلی از چشمه هفتیان به شهر تفرش مناقصه دو مرحله‌ای 20 اسفند 1401
4 تکمیل خطوط فرعی روستایی حد فاصل چشمه هفتیان تا روستای جفتان مناقصه دو مرحله‌ای 20 اسفند 1401
5 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار به منظور احداث ساختمان اداره مرکزی شرکت آب منطقه ای مرکزی (تا پایان مرحله سفت کاری) مناقصه دو مرحله‌ای 16 مهر 1401
6 مزایده فروش مصالح رودخانه ای مازاد حاصل رودخانه قره چای مزایده یك مرحله‌ای 24 اسفند 1401
7 تهیه، حمل، نصب، تست و راه اندازی دیزل ژنراتور ایستگاه های پمپاژ خط اصلی مناقصه دو مرحله‌ای 24 اسفند 1401
8 تهیه، حمل، نصب، تست و راه اندازی ترانسفورماتورهای توزیع مربوط به طرح آبرسانی به شهر تفرش از چشمه هفتیان مناقصه دو مرحله‌ای 14 اسفند 1401
9 مزایده فروش مصالح رودخانه ای مازاد حاصل رودخانه قزلقاش مزایده یك مرحله‌ای 24 اسفند 1401
10 اجرای خط انتقال برق به ایستگاه های پمپاژ شهر تفرش مناقصه یك مرحله‌ای 21 اسفند 1401
« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه: