سـامانه شفافــ‌سازی

احداث سدخاکی علیشار زرندیه

اهداف طرح: -ذخیره سازی آب در ماههای غیرکشت و مهار آبهای ناشی از بارندگی و سیلاب -استفاده از آب مخزن در فصول کشاورزی -رفع نیاز آبی روستائیان علیشار


  تاریخ شروع
15 تیر 1389
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

مشخصات کلی طرح:

-نوع سد:خاکی با هسته رسی و پوسته از جنس مخلوط رودخانه ای

-ارتفاع سد:21.5مترعرض تاج سد:6 متر

- ظرفیت کل مخزن:350 هزار مترمکعب حجم آب تنظیمی: 1.5میلیون مترمکعب

- فراز بند به طول تاج 100 متر و عرض تاج4متر می باشد.

-پرده آب بند: اجرای کاتاف شفته آهکی به عمق 4 متر و عرض 80 سانتیمتر

-مشخصات سرریز:طول سرریز: 250 مترعرض ورودی: 10 مترارتفاع و عرض هر برم : 4 و 3 مترعرض خروجی:10 متر

 hashemi
 353