سـامانه شفافــ‌سازی

احداث رینگ شمالی خطوط انتقال آب شهر اراک

اجزاء پروژه: حفاری و خاکبرداری کانال، بسترسازی کانال، لوله گذاری و جوشکاری لوله ها، ترمیم پوشش داخلی لوله ها، ترمیم پوشش خارجی لوله ها، خاکریزی روی لوله ها، احداث حوضچه ها، نصب شیرآلات و اتصالات، حفاظت کاتودیک


  تاریخ شروع
10 تیر 1395
  تاریخ پایان
1 تیر 1399
  اعتبار کل پروژه
  پیشرفت پروژه ( 95%)
 

محل پروژه: خط انتقال آب در محدوده میدان بسیج به سمت مخازن الزهرا در جاده مودر و از مخازن تا میدان امام حسین

طول لوله: 9500 متر، جنس لوله ها: فولاد st37

پوشش داخلی:  اپوکسی با ضخامت 406 میکرون، پوشش خارجی: لفاف پبیچی گرم با قیر بیتومن آنامال، شیرآلات و اتصالات از نوع فولادی، انتقال آب بصورت ثقلی با فشار 16 بار الی 25 بار، حفاظت لوله ها:کاتدیک

 hashemi
 1063