سـامانه شفافــ‌سازی

آبرسانی به روستاهای خمین از خط انتقال سدکوچری به قم

محل تأمین آب: تصفیه خانه آب خمین تعداد روستاهای تحت پوشش: 43روستا سال ابتدای دوره طرح: 1395 سال افق طرح: 1420 جمعیت تحت پوشش : 16433 نفر تاکنون آبرسانی به 10روستا انجام شده است.


  تاریخ شروع
1 اردیبهشت 1394
  تاریخ پایان
1 شهریور 1399
  اعتبار کل پروژه
  پیشرفت پروژه ( 91%)
 

 دبی متوسط روزانه: 40 لیتر در ثانیه، طول لوله گذاری: حدود 94 کیلومتر،جنس لوله ها: پلی اتیلن، گالوانیزه، چدن داکتیل و یو پی وی سی،تعداد مخازن: دو باب مخزن هر کدام 1000 مترمکعب،تعداد شیرخانه: دو باب شیرخانه اصلی

 hashemi
 920