سـامانه شفافــ‌سازی

آبرسانی به شهر تفرش و40روستای مسیراز چشمه هفتیان

- طول کل مسیر خط لوله : حدود 164 کیلومتر ( اصلی و فرعی )، -دبی چشمه : 450 لیتر در ثانیه، وضعیت تقسیم آب : 150 لیتر آب انتقالی ( طرح آبرسانی به تفرش و روستاهای مسیر )، جنس لوله ها : فولادی و پلی اتیلن


  تاریخ شروع
1 خرداد 1393
  تاریخ پایان
1 مرداد 1399
  اعتبار کل پروژه
  پیشرفت پروژه ( 66%)
 
 hashemi
 1043