سـامانه شفافــ‌سازی

آبرسانی به اراک از سد کمال صالح

انتقال آب شرب مورد نیاز شهر اراک و صنایع بزرگ منطقه از طریق احداث یک خط لوله فولادی زیرزمینی با ظرفیت حداکثر2.47 مترمکعب در ثانیه و 65 میلیون مترمکعب درسال از محل آبگیر سد کمال صالح طی سه مرحله پمپاژ و ثقلی به محلهای تصفیه ومصرف انتقال می یابد. این خط لوله فولادی تا26کیلومتر به صورت پمپاژ از ترازهای استخرهای پیش تصفیه تا بالاترین رقوم2210 و سپس به طول 52کیلومتربصورت ثقلی به شهر شازند و اراک کشیده می شود.طول خط انتقال آب حدود 80 کیلومتر -قطر لوله ها1100-1500فولادی-تعداد3ایستگاه پمپاژ به ظرفیت2470لیتر برثانیه-تعداد6مخزن به ظرفیت54000متر مکعب


  تاریخ شروع
1 اسفند 1381
  تاریخ پایان
19 فروردین 1390
  اعتبار کل پروژه
3,300,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 98%)
 

مشخصات سد: نوع سد:سنگریزه ای باهسته رسی،مساحت حوضه آبریز:673.6کیلومترمربع،مساحت دریاچه:4.37کیلومترمربع، متوسط حجم جریانات ورودی به سد:95میلیون مترمکعب درسال، نوع سرریز:آزاد اوجی با پرتاب کننده جامی شکل،حجم کل مخزن:110میلیون مترمکعب، ارتفاع سد:76متر از بستر رودخانه،عرض سد درمحل تاج:12متر،عرض سد درپی: 400متر، طول تاج: 762متر، طول سرریز:306 متر،

 hashemi
 504